Stress – utmattning - återhämtning

Om stress och utmattning

Stressproblematik är en reaktion på en eller flera faktorer som sker i våra liv. Faktorer som orsakar stressreaktioner finner vi i arbetslivet både fysiskt, socialt och organisatoriskt. Vi finner även faktorer i privatlivet i sociala relationer, familjepusslet, ensamhet, sjukdom m.m. Genom att förstå orsak och verkan kan vi arbeta fram strategier, verktyg och förhållningssätt som är anpassade efter just dina behov, då alla individer har sin unika situation att utgå ifrån.

Utmattningssyndrom är resultatet av en obalans mellan kontinuerlig stress och brist på adekvat återhämtning, och detta kan ha allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

Behandling, stress och utmattning Täby

Jag behandlar stressreaktioner och utmattningssyndrom sedan många år tillbaka med bra resultat. Behandlingen bygger på regelbundet samtalsstöd som fungerar som stöd och vägledning, användning av skattningsformulär för att kunna mäta nuläge och framsteg, samt tillhandahållande av tydliga verktyg och strategier för att hantera stress och främja återhämtning. Från ditt nuläge läge jobbar vi oss framåt till en bättre hälsa och välbefinnande.

Med dina unika behov i fokus

Genom att arbeta tillsammans med dig anpassar vi behandlingen efter dina specifika behov och mål. Med min långa erfarenhet av att behandla stress och utmattning på ett framgångsrikt sätt har jag hjälpt många individer till återhämtning, att återfå kontrollen över sina liv och därigenom främja en sundare och mer balanserad livsstil.

Stress - utmattning - återhämtning Täby

Kontakta mig för mer information, jag behandlar stressreaktioner och utmattningssyndrom. Ta det första steget mot en mer balanserad och hälsosam livsstil. Jag ser fram emot att vara med dig på din resa mot bättre hälsa och välmående!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå