Coaching

En process för personlig utveckling Täby Stockholm

Innan du kan stötta andra som befinner sig i en stressig situation, är det avgörande att förstå hur stress påverkar ditt ledarskap när du själv är under press. Hur påverkar de automatiska beteendemönster du har dina medarbetares välbefinnande, motivation och sjukfrånvaro? Det är här jag kommer in i bilden.

Jag erbjuder coaching som en kraftfull process för personlig utveckling. Genom att utmana dig själv, dina handlingar och dina övertygelser kan vi tillsammans arbeta mot att förbättra ditt ledarskap och ditt eget välmående. Vi börjar där du är just nu, vi utforskar dina utmaningar och formulerar en tydlig plan framåt.

Hur går det till?

Du är i fokus när vi arbetar tillsammans. Du bestämmer vad våra samtal ska handla om, och jag bidrar med min kunskap om utvecklingsprocessen genom att ställa frågor och utmana dig. Vi riktar in oss på ditt arbete och din vardag samt dina ambitioner inför framtiden. Tillsammans skapar vi klarhet och riktning, men det är alltid du som har ansvar över processen, dina val och dina handlingar.

Chefstöd Täby Stockholm

Som chef kan det ibland vara nödvändigt att ha ett bollplank, någon som kan tydliggöra processer, hantera konflikter och hjälpa dig att utarbeta handlingsplaner. Jag har haft förmånen att samarbeta med Ledarbildarna i flera år, som jobbar med att utveckla chefer och ledare. Jag kan erbjuda dig det stöd och den guidning du behöver för att bli en ännu bättre ledare.

Jag kan vara ditt stöd på din resa. Kontakta mig idag!

Låt mig vara din resurs på din resa mot personlig och professionell utveckling. Kontakta mig idag så kan vi börja utforska hur jag kan inspirera dig att nå dina mål och bli den bästa versionen av dig själv som ledare.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå