Behandling

av stress och utmattning

Jag behandlar stressreaktioner och utmattningssyndrom sedan många år tillbaka med bra resultat.  Behandlingen bygger på regelbunden samtalstöd, skattningsformulär för mätbarhet och tydliga verktyg för hantering av stress och återhämtning som Du jobbar med under behandlingen.

Jag har arbetat med hälsan i fokus hela min karriär. I grund och botten är jag sjuksköterska, och har byggt på med KBT- terapi  och coachingutbildningar.   Under hela min karriär har jag arbetat med stressrelaterade problem på olika sätt. Nu är en stor del av mitt arbete att jobba konstruktivt med stresshantering på individnivå. Från ditt nuläge läge till ditt bästa.

Coaching

UTVECKLANDE SAMTAL

Coaching är en process för personlig utveckling, att utmana dig själv, dina handlingar och föreställningar. Vi börjar där du är, sorterar dina utmaningar och klargör planen framåt.

Du väljer vad samtalet ska handla om, Jag bidrar genom kunskap om utvecklingsprocessen med frågor och utmaningar. Vi fokuserar på ditt arbete och din vardag och din ambition framåt. Vi skapar tillsammans tydlighet, det är du som ansvarar för processen, dina val och handlingar.

Chefsstöd – Som chef kan man i vissa lägen behöva ett bollplank samt någon som kan tydliggöra processer, konflikter och handlingsplaner. Jag har jobbat med Ledarbildarna i flera år som utvecklar chefer och ledare.

Utbildning

VERKTYG. INSPIRATION. KUNSKAP

När du vill vara proaktiv få konkreta verktyg, livsviktig inspiration  och en engagerad utbildare eller föreläsare så ska du anlita mig. Alla arbetsplatser har ansvar för sin arbetsmiljö, både för fysiska som den psykiska hälsan. Vad är chefens roll och ansvar? Vilka varningssignaler är viktigt att ha koll på? Vad har du som medarbetare för ansvarsdel i din arbetsmiljö? Hur man förebygger, hanterar och förbättrar arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap. Mina föreläsningar bygger på evidensbaserad forskning och aktuell kunskap inom stress, ledarskap och personlig utveckling.

Boka tid

Det enklaste och effektivaste sättet att boka tid för samtal med mig är att maila mig på denna adress. Det går såklart alltid att ringa mig på telefon 0760-23 66 76 och lämna meddelande.

Det första samtalet

Du behöver inte förbereda någonting inför det första samtalet. Det tar vi när vi ses. Men om du vill få ut mer av mötet med mig så vill jag att du reflekterar över varför du valt att gå i coaching. Vad är det som satte igång tanken? Framför allt, vad vill du uppnå med våra samtal?

AndRummeT

Välkommen till AndRummeT. En oas för kreativitet och att utforska dig själv med hjälp av färg, form och lust. Läs mer på   www.andrummetart.se